The Japan Association of International Relations
Organization(effective Nov. 1, 2021)
Organization Chart
The Japan Association of International Relations Organization

Advisors

AKAGI Kanji, ISHIDA Atsushi, ENDO Seiji, OSHIBA Ryo, OHTA Hiroshi, KIKKAWA Gen, KOKUBUN Ryosei, KOJO Yoshiko, SAKAI Keiko, SASAKI Takuya, TADOKORO Masayuki, NAKANISHI Hiroshi

Auditors

SHINOHARA Hatsue, YAMADA Atsushi

Directors

OYANE Satoshi (President), IIDA Keisuke (Vice President), TAKEDA Tomoki (Executive Director),
AOYAMA Rumi, ISOZAKI Noriyo. ENDO Mitsugi, KUSUNOKI Ayako, KUZUYA Aya, KURASHINA Itsuki, SUZUKI Motoshi, TSURU Yasuko, PAN Liang, MIYAGI Taizo, WADA Hironori

Secretariat

TAKEDA Tomoki (Chairperson),
SADO Noriko (Vice Chairperson), SUGINOHARA Masako (Vice Chairperson)
HANDA Manami (Assistant)

Treasures Committee

ISOZAKI Noriyo (Chairperson), TSURU Yasuko (Vice Chairperson),
WATANABE Yumiko (Assistant)

Ethics Committee

IIDA Keisuke (Chairperson), INOUE, Aeka, OSHIMA Miho, TOMARU Junko, MUKAI Wakana

Program Committee

MIYAGI Taizo (Chairperson), WADA Hironori (Vice Chairperson), OBAYASHI Kazuhiro, KATSUMATA Hiroshi, SUGIYAMA Tomoko, TAMAKI Nobuhiko, TORIKATA,Yuko, LIM Jaehwan, WADA Kenji

Study Groups

Chief Coordinator: IGARASHI Takayuki
Block A (History): IGARASHI Takayuki, Block B (Area Studies): AOKI Maki,Block C (Theory): SATAKE Tomohiko,Block D (Non-State Actors): KATO EmiGraduate Students and Early Career Researchers: HOSOKAWA Mayu

Editorial Committee

ENDO Mitsugi (Chairperson), PAN Liang (Vice Chairperson), KUZUYA Aya (Vice Chairperson), NISHIYAMA Takayuki (Vice Chairperson)
Kokusaiseiji Editors

Book Review Subcommittee

NISHIYAMA Takayuki (Chairperson), ABURAMOTO Mari, ICHIHARA Maiko, INOUE Mika, KAMI Hedeaki, SHIRATORI Junichiro, TOYAMA Ayako, NAMIOKA Shintaro, NISHIDA Tatsuya, HAMANAKA Shingo, HORII Satoko

English Journal Editorial Committee

SUZUKI Motoshi (Chairperson), ITO Toru, KOHAMA Shoko, SUZUKI Kazutoshi, KAGOTANI Koji, NAKATO Sachio, HIRONO Miwa, Azusa Katagiri, Seanon Wong
Staff: UJIIE Saeko, KUWAHARA Yoko

Public Relations Committee

KUSUNOKI Ayako (Chairperson), KURASHINA Itsuki (Vice Chairperson),
KOBAYASHI Satoru (Assistant)

International Exchange Committee

AOYAMA Rumi (Chairperson), KIM Jemma (Vice Chairperson), KAMIKUBO Masato, HIGASHINO Atsuko, MIMAKI Seiko

JAIR Award Selection Committee

KONO Yasuko (Chairperson), ASANO Toyomi, AONO Toshihiko, ITO Tsuyoshi, KAMEYAMA Yasuko, KURUSU Kaoru, SHIMIZU Nanako

Annual Convention Executive Committee

2021(Online): OBI Michiyo (Chairperson)
2022(Sendai): HONDA Miki (Chairperson)
2023(Fukuoka): WATANABE Tomoaki (Chairperson)

Study Groups’ Coordinators

Block A(History)

Japan’s Diplomatic History:
NAKASHIMA Takuma
International History of East Asia:
IGARASHI Takayuki
International History of Europe/European Studies:
OGAWA Hiroyuki
 
American Diplomatic History:
MIZUMOTO Yoshihiko

Block B (Area Studies)

Russia and Eastern European Studies:
HASEGAWA Takeyuki
East Asian Studies:
ARAKAWA Yuki
Southeast Asian Studies:
AOKI Maki
Middle Eastern Studies:
MIZOBUCHI Masaki
Latin American Studies:
YAMAOKA Kanako
African Studies:
YAZAWA Tatsuhiro

Block C (Theory)

Theory and Methods:
MATSUMURA Naoko
International Integration:
KOBAYASHI Masahide
International Security:
SATAKE Tomohiko
International Political Economy:
NISHITANI Makiko
Decision-Making:
SAITO Kosuke

Block D (Non-State Actors)

International Exchange:
KATO Emi
Transnational Relations:
NISHIWAKI Yasuhiro
United Nations Studies:
SAKANE Toru
Peace Studies:
FUTAMURA Madoka
Gender Studies:
FURUSAWA Kiyoko
Environment Studies:
TAKAHASHI Wakana

Graduate Students and Early Career Researchers: HOSOKAWA Mayu

Note: The Association shall not provide officers with any salary, retirement allowance, etc.